เว็บบริษัทสเมทริคอลจำกัด

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
 
ประเภทสินค้า
สถิติการชม : 14,844 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 12/6/2553
 

Product Code  Description
 S251 : CB.1P 63A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 6A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 10A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 16A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 20A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 25A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 32A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 40A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 50A.M6 ABB
 S252 : CB.2P 63A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 6A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 10A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 16A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 20A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 25A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 32A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 40A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 50A.M6 ABB
 S253 : CB.3P 63A.M6 ABB
 E242 : CB. 2P 32A. M6 ABB 
Product Code  Description
 S271 : CB.1P 6A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 10A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 16A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 20A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 25A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 32A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 40A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 50A.M10 ABB
 S271 : CB.1P 63A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 6A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 10A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 16A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 20A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 25A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 32A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 40A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 50A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 63A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 80A.M10 ABB
 S272 : CB.2P 100A.M10 ABB
Product Code  Description
 S273 : CB.3P 6A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 10A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 16A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 20A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 25A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 32A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 40A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 50A.M10 ABB
 S273 : CB.3P 63A.M10 ABB
 S1B/R100 ABB SACE MCCB S1B 125 R100 16KA ABB
 S1B/R20 ABB SACE MCCB S1B 125 R20
 S1B/R40 ABB SACE MCCB S1B 125 R40
 S1B/R125 ABB SACE S1B 125 R125 ABB
 S1B/R125 MCCB S1B125 3P 16KA ABB
 S1B : CB.3P 100A ABB.
 ISOMAX MCCB S2B160 R160 ″SACE″ ABB
 S2NR50 : CB.3P 50A 35KA ABB
 S3H 250 R250 65KA ABB
 S3H/R100 ABB SACE MCCB S3H 160 R100
 ISOMAX MCCB S3H160 R160 FF ABB
Product Code  Description
 OHB 2AJ : SELECTOR HANDLE ″ABB″
 OXS5 x 120 : EXTENDED SHAFT ″ABB″
 BOX ใส่กันดูด ABB
 คอยส์ N22E 24VAC 2NO,NC ″ABB″
 AUXILIARY CONTACT OA 1G10 1NO ABB
 AUXILIARY CONTACT OA 7G10 1NO ABB
 CA5-01 : AUX CONTACT 1NC ABB
 CAL18-11 : AUXILIARY CAL18-11 ABB
 CAL5-11 : AUXILIARY CAL5-11 ABB
 S3 MOTOR ABB MOTOR DRIVE 220 S3-5
 UVT. FOR E1-E6 ″ABB″
 SHUNT OPENING FOR E1-E6 ″ABB″
 เบรคเกอร์ ACB E2N16 1600A 65KA PR111/LI ″ABB″
 MS325 : MOTOR CB. 2.5-4A ABB
 ABB CA5-01 AUXILIARY 1N/C
 ABB CA5-10 AUXILIARY 1N/O
 S241 : CB.1P 6A.M3 ABB
 S241 : CB.1P 10A.M3 ABB
 S241 : CB.1P 16A.M3 ABB
 S241 : CB.1P 20A.M3 ABB
Product Code  Description
 S241 : CB.1P 25A.M3 ABB
 S241 : CB.1P 32A.M3 ABB
 S241 : CB.1P 40A.M3 ABB
 CB.1P 40A. LERGRAND
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 6A 6KA ABB
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 10A 6KA ″ABB″
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 16A 6KA ″ABB″
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 20A 6KA ABB
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 32A 6KA ABB
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 40A 6KA ″ABB″
 SH203-C6-40 : MCB. 3P 63A 6KA ″ABB″
 S242 : CB.2P 6A.M3 ABB
 S242 : CB.2P 10A.M3 ABB
 S242 : CB.2P 16A.M3 ABB
 S242 : CB.2P 20A.M3 ABB
 S242 : CB.2P 25A.M3 ABB
 S242 : CB.2P 32A.M3 ABB
 S242 : CB.2P 40A.M3 ABB
 S243 : CB.3P 6A.M3 ABB
 S243 : CB.3P 10A.M3 ABB
Product Code  Description
 S243 : CB.3P 16A.M3 ABB
 S243 : CB.3P 20A.M3 ABB
 S243 : CB.3P 25A.M3 ABB
 S243 : CB.3P 32A.M3 ABB
 S243 : CB.3P 40A.M3 ABB
 S61 G6 : CB. 1P 6A M3 ABB
 S231 : CB. 1P 25A M3 ABB
 S61 G63 : CB. 1P 63A M3 ABB
 S1N : CB.3P 32A 25KA ABB
 S1N : CB.3P 50A 25KA ABB
 S1N : CB.3P 63A 25KA ABB
 S1N : CB. 3P 80A 25KA ABB
 S2N : CB. 3P 160A 35KA ABB
 S251 : CB.1P 6A.M6 ABB
 S251 : CB.1P 10A.M6 ABB
 S251 : CB.1P 16A.M6 ABB
 S251 : CB.1P 20A.M6 ABB
 S251 : CB.1P 25A.M6 ABB
 S251 : CB.1P 32A.M6 ABB
 S251 : CB.1P 40A.M6 ABB
Product Code  Description
 S251 : CB.1P 50A.M6 ABB
 S3N/R200 MCCB S3N250 R200 3P 35KA ABB
 S3N : CB.3P 225A ABB.
 ISOMAX MCCB S5H400 R400 ″SACE″ ABB
 S5N : CB.3P 400A ABB.
 ISOMAX MCCB S5N400 R320/LI,FF ABB
 S6H/R630 MCCB S6H630 R630 3P PR211/LI
 S6N : CB.3P 600A ABB.
 S6N : CB.3P 800A ABB.
 ISOMAX S6N800 3P R800/LI,FF ABB
 S1B/R80 MCCB S1B125 R80 3P 16KA ABB
 SRH 100 : เบรกเกอร์ SACE 3P 750A R63 ABB
 T1B/1/16 TMAX T1B160 TMD25 1P 16KA ABB.
 T1B/TMD160 TMAX T1B160 TMD160 3P 16KA ABB.
 T1B/TMD16 TMAX T1B160 TMD20 3P 16KA ABB
 MCCB T1B160 TMD63 3P 16A ABB
 MCCB T1B160 TMD 3P 20A ABB
 MCCB T1B160 TMD32 3P ABB.
 MCCB TIB160 TMD40 3P ABB.
 MCCBT1B160 TMD 3P 50A ABB.
Product Code  Description
 MCCB T1B160 TMD 3P 63A ABB
 MCCB T1B160 TMD 3P 80A ABB
 MCCB T1B160 TMD 3P 100A ABB
 MCCB T1B160 TMD 3P 125A ABB.
 MCCB T1B160 TMD 3P 160A ABB.
 T1B/TMD50 TMAX T1B160 TMD50 3P 16KA ABB.
 T1B/TMD16 TMAX T1B160 TMD63 3P 16KA ABB.
 T1B/TMD16 TMAX T1B160 TMD80 3P 16KA ABB.
 T1C/TMD160 TMAX T1C160 TMD160 3P 25KA ABB.
 MCCB T1C160 TMD 3P 25A ABB
 MCCB T1C160 TMD 3P 32A ABB
 MCCB T1C160 TMD 3P 40A ABB
 MCCB T1C160 TMD 3P 50A ABB
 T1C/TMD20 TMAX T1C160 TMD63 3P 25KA ABB
 MCCB T1C160 TMD 3P 80A ABB
 MCCB T1C160 TMD 3P 100A ABB
 MCCB T1C160 TMD 3P 125A ABB
 T1C : CB.3P 160A ABB.
 T1C/TMD20 TMAX T1C160 TMD100 3P 25KA ABB
 T1N160 R160 3P160A ABB
Product Code  Description
 T1N/TMD160 TMAX T1N160 TMD160 3P 36KA ABB
 T1N160 R32 3P 32A 36KA ABB
 T1N160 R50 3P 50A 36KA ABB
 T1N160 R160 3P 63A ABB
 T1N160 R125 3P 125A 36KA ABB
 T1N160 R100 3P 100A 36KA ABB
 TMAX-T2S160 TMD125 3P ABB
 T2S/TMD160 TMAX T2S160 TMD160 3P 50KA ABB
 T3N/TMD250 TMAX T3N250 TMD250 3P 36KA ABB
 MCCB T3N250 TMD 3P 200A ABB
 MCCB T3N250 TMD 3P 250A ABB
 MCCB T3N 3P 250 R250 36KA ″ABB″
 T4N/R250 MCCB T4N250 R250 36KA
 T5H/R400 MCCB T5H400 R400 PR221DS-LS
 T5N/R400 MCCB T5N400 R400 PR221DS-LS
 T5N/R630 MCCB T5N630 R630 PR221DS-LS/I
 T-MAX-T5S630 MCCB T5S630 PR221DS-LS/I 3P FF
 T1B/TMD160 TMAX T1B160 TMD100 3P 16KA ABB.
 TMAX-TIN160 TMD32 3P FFC ABB
 TMAX-TIN160 TMD40 3P FFC ABB
Product Code  Description
 TMAX-TIN160 TMD50 3P FFC ABB
 TMAX-TIN160 TMD80 3P FFC ABB
 TMAX-TIN160 TMD125 3P FFC ABB
 T3N/TMD200 TMAX T3N250 TMD200 3P36KA ABB
 MCB.SH201-C6A 1P 10KA ″ABB″
 SH201-C10A 1P C10 10KA ABB
 MCB.SH201-C20A 1P 10KA ″ABB″
 MCB.SH201-C32A 1P 10KA ″ABB″
 MCB S201-C63A 1P 10KA ″ABB″
 MCB.SH203-C10 3P 10A 10KA ″ABB″
 S292 : CB.2P 80A. ABB
 S293 : CB.3P 80A. ABB
 S291-C80-100 MCB S291 1P 100A 10KA ″ABB″
 S202M-C6-40 MCB S202M 2P C6 10KA ABB
 S202M-C6-40 MCB S202M 2P C10 10KA ABB
 S202M-C6-40 MCB S202M 2P C16 10KA ABB
 S202M-C6-40 MCB S202M 2P C20 10KA ABB
 S202M-C6-40 MCB S202M 2P C32 10KA ABB
 S202M-C6-40 MCB S202M 2P C40 10KA ABB
 S202M-C50-63 MCB S202M 2P C50 10KA ABB
Product Code  Description
 S202M-C50-63 MCB S202M 2P C63 10KA ABB
 S293-C80-100 MCB S293 3P 100A 10KA ″ABB″
 MCB.S202M-C10A 2P 15KA ″ABB″
 MCB.S202M-C16A 2P 15KA ″ABB″
 MCB.S202M-C20A 2P 15KA ″ABB″
 MCB.S202M-C25A 2P 15KA ″ABB″
 MCB.S202M-C32A 2P 15KA ″ABB″
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C6 6KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C10 6KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C16 6KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C20 6KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C25 6KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C32 6KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C40 6KA ABB
 S203-C50-63 MCB S203 3P C63 6KA ″ABB″
 S201-C50-63 MCB S201 1P C50 6KA ″ABB″
 S201M-C6-40 MCB S201M 1P C10 10KA ″ABB″
 S201M-C6-40 MCB S201M 1P C40 10KA ″ABB″
 S201M-C6-40 MCB S201M 1P C16 10KA ″ABB″
 S201M-C50-63 MCB S201M 1P C63 6KA ″ABB″
Product Code  Description
 S201M-C50-63 MCB S201M 1P C63 10KA ″ABB″
 SH201-C16A 1P C16 10KA ABB
 SH201-C6-40 MCB SH201 1P C20 10KA ABB
 SH201-C20A 1P C20 10KA ABB
 S201M-C6-40 MCB S201M 1P C25 10KA ABB
 SH201-C40A 1P C40 10KA ABB
 MCB S201-C63A 1P 6KA ″ABB″
 S201-C63A 1P 10KA ABB
 S203M-C6-40 MCB S203M 3P C10 10KA ″ABB″
 SH203-C16 3P 10KA ABB
 S203-C6-40 MCB S203 3P C16 6KA ″ABB″
 S203M-C6-40 MCB S203M 3P C16 10KA ″ABB″
 S203M-C6-40 MCB S203M 3P C20 10KA ″ABB″
 SH203-C25 3P 10KA ABB
 S203M-C6-40 MCB S203M 3P C40 10KA ″ABB″
 S203-C50-63 MCB S203 3P C50 6KA ″ABB″
 S203M-C6-40 MCB S203M 3P C63 10KA ″ABB″
 MS116-6.3 : MOTOR STARTERS 4-6.3A ″ABB″
 OT 125E4 : SWITCH DISCONNECTOR 125A ″ABB″
 OT 80E4 : SWITCH DISCONNECTOR 80A ″ABB″
Product Code  Description
 OT 32E3 : SWITCH DISCONNECTOR 32A ″ABB″
 T2S 160 R100 3P 100A 50KA ABB
 T2S 160 R125 3P 125A 50KA ABB
 T2S 160 R160 3P 160A 50KA ABB
 T3S 160 R200 3P 200A 50KA ABB
 T1B 160 R100 3P 100A 16KA ABB
 MCCB.T3S250 R200 50KA ″ABB″
 MCCB.T3S250 R250 50KA ″ABB″
 MCCB.S7H 1250 3P 1000A 65KA ″ABB″
 S7S: CB 3P 1600A ABB
 MCCB.S7H 1600 3P 1600A PR211/LI ″ABB″
 UNDERVOLTAGE FOR E2 ″ABB″
 ISOMAX U/V 220V FOR S7 ABB
 MECHANINCAL INTEROCK VE5-2A ABB
 SHUNT TRIP FOR E2 ″ABB″
 MOTOR OPERATOR FOR S7 ″ABB″
 ACB. E2N12 FIXTYPE 1250 65KA ABB
 ACB. E2N12 FIXTYPEGROUND FAULT ″ABB″
 ACB. E3S20 2000A 75kA F/T ″ABB″
 F304 : กันดูด 4P 25A 30MA ABB
Product Code  Description
 F304 : กันดูด 4P 40A 30MA ABB
 DS271 : กันดูด 1P 16A 30MA ABB
 DS271 : กันดูด 1P 20A 30MA ABB
 FH202/25 RCDs FH202 2P 25A ABB
 FH202/40 RCDs FH202 2P 40A ABB
 FH202/63 RCDs FH202 2P 63A ABB
 FH204/25 RCDs FH204 4P 25A ABB
 FH204/40 RCDs FH204 4P 40A ABB
 FH204/63 RCDs FH204 4P 63A ABB
 RCBOs DS951 2P 16A 30mA ABB
 F362 : กันดูด 2P 25A. 30MA. ABB
 F362 : กันดูด 2P 32A. 30MA. ABB
 F362 : กันดูด 2P 40A. 30MA. ABB
 F362 : กันดูด 2P 63A. 30MA. ABB
 F662 : กันดูด 2P 100A. 30MA. ABB
 F304-40/0.1 ABB
 F364 : กันดูด 4P 25A. 30MA. ABB
 F364 : กันดูด 4P 32A. 30MA. ABB
 F364 : กันดูด 4P 40A. 30MA. ABB
 F364 : กันดูด 4P 63A. 30MA. ABB
Product Code  Description
 F302 : กันดูด 2P 40A 100MA ABB
 กันดูด 4P 40A. ABB F300 100MA
 TIME TP40 DA ABB
 TA25DU3.1 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA450DU310 OVERLOAD RELAY ABB
 TA110DU90 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU : โอเวอร์โหลด 0.40 ABB
 TA25DU : โอเวอร์โหลด 0.40-0.63A ABB
 TA25DU : โอเวอร์โหลด 1.4 ABB
 TA25DU : โอเวอร์โหลด 2.4 ABB
 TA25DU : โอเวอร์โหลด 24-32 ABB
 TA25DU6.5 : โอเวอร์โหลด 6.5 ABB
 TA25DU1.4 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU1.8 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU11 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU14 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU19 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU25 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU32 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU : โอเวอร์โหลด 8.5 ABB
Product Code  Description
 TA25DU4.0 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA25DU5.0 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA42DU42 : OVERLOAD RELAY ABB
 TA75DU42 OVERLOAD RELAY ABB
 TA75DU52 OVERLOAD RELAY ABB
 TA75DU63 OVERLOAD RELAY ABB
 TA75DU80 OVERLOAD RELAY ABB
 TA80DU80 OVERLOAD RELAY ABB
 TA200DU175 OVERLOAD RELAY ABB
 A40-30-01: CONTACTOR 220V ABB
 A40-30-10 : CONTACTOR 220V ABB
 HK-11 : คอนแทคช่วย 1NO1NC ″ABB″
 A12-30-01 : CONTACTOR ABB
 A12-30-10 : CONTACTOR ABB
 A145-30-11 : CONTACTOR ABB
 A16-30-01 : CONTACTOR ABB
 A16-30-10 : CONTACTOR ABB
 A26-30-01 : CONTACTOR ABB
 A26-30-10 : CONTACTOR ABB
 A30-30-01 : CONTACTOR ABB
Product Code  Description
 A30-30-10 : CONTACTOR ABB
 A30-30-11 : CONTACTOR ABB
 A50-30-11 : CONTACTOR 380V ABB
 A580-30-11 : CONTACTOR ABB
 A63-30-11 : CONTACTOR ABB
 A75-30-11 : CONTACTOR ABB
 A9-30-01 : CONTACTOR ABB
 A9-30-10 : CONTACTOR ABB
 A95-30-11 : CONTACTOR ABB
 A110-30-11 : CONTACTOR ABB
 A300-30-11 : CONTACTOR ABB
 A210-30-11 : CONTACTOR ABB
 A260-30-11 : CONTACTOR ABB
 EH90-30-11 : CONTACTOR 220V ABB
 KZ210: MAIN CONTACT ABB
 UA30-30-11 CONTACTOR ABB
 UA50-30-11 : CONTACTOR ABB
 UA63-30-11 : CONTACTOR ABB
 UA75-30-11 : CONTACTOR ABB
 UA110-30-11 : CONTACTOR ABB
Product Code  Description
 ZA16 COIL 220V ABB
 ฟิวส์ใบมีด SIZE 00 80A. ABB.
 ฟิวส์ใบมีด SIZE 00 160A. ABB.
 M4/6.D2 : Double Terminal Blocks ″ABB″
 115 663 23 : M4/8.SFD Fuse Holder With LED ″ABB″
 คาปาCLMD43-400V 5KV ABB
 คาปาCLMD43-230V 8KVAR 1PH 50Hz ABB
 คาปาCLMD43-400V 10KV ABB
 คาปาCLMD43-400V 15KV ABB
 คาปาCLMD43-400V 20KV ABB
 คาปาCLMD43-400V 25KV ABB
 คาปาCLMD53-400V 30KV ABB
 คาปาCLMD53-400V 40KV ABB
 คาปาCLMD63-400V 50KV ABB
 คาปาCLMD63-4-75V 75KVAR 3PH 50Hz ABB
 CAPACITOR 25KVAR 400V ″ABB″
 CAPACITOR 30KVAR 400V ″ABB″
 CAPACITOR 40KVAR 400V ″ABB″
 CAPACITOR 15KVAR 400V ABB
 CAPACITOR 75KVAR 400V ABB
Product Code  Description
 CAPACITOR 50KVAR 400V ABB
 CAPACITOR 20KVAR 400V ABB
 CAPACITOR 45KVAR 400V ABB
 CAPACITOR 10KVAR 400V ABB
 CAPACITOR 35KVAR 3P 400V ″ABB″
 232-6 : ปลั๊กตัวผู้ R/T 2PE 32A. ABB
 ไพลอตแลมป์ 25mm.220V.G ABB
 ไพลอตแลมป์ 25mm.220V.BL NITECH
 ไพลอตแลมป์ 25mm.220V.R ABB
 ไพลอตแลมป์ 25mm.220V.Y ABB
 P/N.1SVR 430 811 R13 : Motor Protection Relay
 RVC-8 : คอนโทรลเลอร์ ABB
 RVC-12 : พาวเวอร์แฟคเตอร์ ABB
 RVC-6 : คอนโทรลเลอร์ ABB
 ABB-STROMBERG OT CHANGE-OVER SW. 3P 32A
 ABB-STROMBERG OT CHANGE-OVER SW. 3P 160A
 ABB-STROMBERG OT CHANGE-OVER SW. 3P 200A
 ABB-STROMBERG OT CHANGE-OVER SW. 3P 400A
 ABB-STROMBERG OT CHANGE-OVER SW. 4P 80A
 ABB-STROMBERG OT CHANGE-OVER SW. 4P 315A
Product Code  Description
 C-59-14 : COMPACT CHANGE-OVER 3P 63A ABB
 ยกเลิก″ABB-STROMBERG″ 3P LOAD BREAK OT 400E03P.
 TE5S-240 ELECTRONICS TIMER ABB
 VM5-1 INTERLOCK ABB
 1SVR 427 015 R 01 : Power Supply ″ABB″
 บาร์ทองแดง ABB
 ตัวอุดช่องว่าง ABB
 บายพลาส 2P 32A. ABB E242
 บายพลาส 2P 40A. ABB E242
 บายพลาส 2P 63A. ABB E242
 ฐานฟิวส์ใบมีด 3P SIZE 00 สกรู ABB
 E931/32 ฐานคัตติฟิวส์ 10X38 ABB
 ฟิวส์ใบมีด SIZE 00 50A. ABB
 ฟิวส์ใบมีด SIZE 00 80A. ABB
 ฟิวส์ใบมีด SIZE 00 125A. ABB
 HANDLE OHB 125J12E011 ″ABB STROMBERG″
 SCP-07 SNB : โหลดเซนเตอร์ 7ช่อง PVC ABB
 SCP-10 SNB : โหลดเซนเตอร์ 10ช่อง PVC ABB
 โหลดเซนเตอร์ 12ช่อง ABB
 SCP-14 SNB : โหลดเซนเตอร์ 14ช่อง PVC ABB
Product Code  Description
 SCP-16 SNB : โหลดเซนเตอร์ 16ช่อง PVC ABB
 SCP-20 SNB : โหลดเซนเตอร์ 20ช่อง PVC ABB
 โหลดเซนเตอร์ DB24 CL200 24ช่อง MAIN LUG ″ABB″
 SCC-07 SNB : โหลดเซนเตอร์ 7ช่อง ฝาครอบ ABB
 ไม่ใช้ โหลดเซนเตอร์PVCเมนต์ 7 ช่อง ABB
 ไม่ใช้ โหลดเซนเตอร์PVCเมนต์ 10 ช่อง ABB
 ไม่ใช้ โหลดเซนเตอร์PVCเมนต์ 12 ช่อง ABB
 ไม่ใช้ โหลดเซนเตอร์PVCเมนต์ 14 ช่อง ABB
 ไม่ใช้ โหลดเซนเตอร์PVCเมนต์ 16 ช่อง ABB
 ไม่ใช้ โหลดเซนเตอร์PVCเมนต์ 20 ช่อง ABB
 DB12 MC200 12 ช่อง ABB
 DB30 CL200 30 ช่อง ABB
 DB48 MC200 48 ช่อง ABB
 ตู้ DBT-12 M200 ABB
 ตู้ DB-12 MC200 MAIN ABB
 ตู้ DB-24 MC200 MAIN ABB
 ยกเลิก
 ตู้ DB-36 MC200 MAIN ABB
 ตู้ DB-48 MC250 MAIN ABB
 ตู้ DBT-48 MC250 ABB
Product Code  Description
 DB-36MC250 : โหลดเซนเตอร์ 36ช่อง ″ABB″
 บัสบาร์ 9 ซี่ ″ABB″
 บัสบาร์ 13 ซี่ ″ABB″
 บาร์หวี 6 ช่อง ″ABB″
 บาร์หวี 10 ช่อง ″ABB″
 DB24 MC200 DISTRIBUTION BORAD 24cct FOR S1,S
 DB36 CL200 DISTRIBUTION BORAD 36cct MAIN LUG
 SPE 2 ABB
 DB36 CL250 DISTRIBUTION BORAD 36cct MAIN LUG
 DB24 MC250 DISTRIBUTION BORAD 24cct FOR S1,S
 SPE 4 ABB
 ABB-STR0MBERG CHANGE-OVER SWITCH 4P 200A

 
Online:  4
Visits:  892,985
Today:  44
PageView/Month:  9,603