เว็บบริษัทสเมทริคอลจำกัด

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
 
ประเภทสินค้า
สถิติการชม : 13,860 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 12/6/2553
 

Product Code  Description
 ZBVM4 : LED PILOT LIGHT 230V R
 ZBVG3 : LED PILOT LIGHT 110V G
 ZBVG4 : LED PILOT LIGHT 110V R
 ZBVM3 : LED PILOT LIGHT 230V G
 หลอดสัญญาณ 6.3V BA9 TELE
 DLICS7220 : BULB FOR SIGNALING UNIT TELE.
 ZB5-SZ3 : PLASTIC BLANKING PLUG ″TELE″
 ZB28Z3 BLANKING PLUG TELE
 XACA681 : PUSHBUTTON STATION TELE
 ZB4-BA1 : HEAD P/B. WHITE ″TELE″
 XB4-BP21 : PUSHBUTTONS R TELE
 XACA0009 : PADLOCK ATTACHMNT TELE
 XACA06 : PUSHBUTTON STATION TELE
 XAC-A681 : สวิทกดรอก TELE
 XACA871 : PUSHBUTTON STATION TELE
 XACA881 : PUSHBUTTON STATION 2 SPEED TELE
 XACA9411 : PUSHBUTTON HEAD TELE
 XACA9412 : PUSHBUTTON HEAD TELE
 XACA982 : MOUNTED SELECTOR SWITCH TELE
 XACS102 : CONTACT ELEMENT 1N/C
Product Code  Description
 ZA2BD3 SELECTOR SWTTCH HEAD TELE
 ZA2BS44 EMEr BUSHBUTTON HEAD TELE
 ZA2BS54 EMEr BUSHBUTTON HEAD TELE
 XB4-BH06B5 : สวิทกดเรียบมีไฟ 22mm. ″TELE″
 สวิทซ์กดหน้าเรียบ #22MM G TELE
 สวิทซ์กดหน้าเรียบ #22MM BK TELE
 สวิทซ์กดหน้าเรียบ #22MM R TELE
 XB7-EV66B : ไพล๊อตแลมป์ 22มม. G 24V ″TELE″
 XB7-EV87 : ไพล็อตแลมป์มีหม้อแปลง ใส 25mm. ″TELE″
 XB4-BC42 MUSHROOM SW. ZB4BZ102ZB4BC4
 XB4-BS442 : สวิทดอกเห็ดกดล็อค ZB4BZ102ZB4BS44
 ZB5-AS44 : หัวสวิทดอกเห็ดล๊อค 30mm. R ″TELE″
 XB4-BT42 : สวิทดอกเห็ดกดล๊อค ZB4BZ102ZB4BT4
 XD4-PA22 : อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง ″TELE″
 XD4-PA24 : อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง ″TELE″
 TELE XB4-BA31 PUSHBUTTON G ZB4BZ101ZB4BA3
 TELE XB4-BA42 PUSHBUTTON R ZB4BZ102ZB4BA4
 TELE XB4-BA51 PUSHBUTTON Y ZB4BZ101ZB4BA5
 TELE XB4-BD21 SELECTOR SW. ZB4BZ101ZB4BD2
 TELE XB4-BD25 SELECTOR SW. ZB4BZ105ZB4BD2
Product Code  Description
 TELE XB4-BD33 SELECTOR SW. ZB4BZ103ZB4BD3
 หางปลาเข็มหุ้ม DZ5-CE010 1มม. สีแดง ″TELE″
 AB1AL2 : COMMON LINK TELE
 AB1AL6 : COMMON LINK TELE
 AB1-AB7P32 TERMINAL ACCESSORIES TELE
 AB1-AB8P35 TERMINAL ACCESSORIES TELE
 AB1-AC6 แผ่นปิดหัวท้าย 6MM. TELE
 AB1-AC16 แผ่นปิดหัวท้าย 16MM. TELE
 AB1-AC24 แผ่นปิดหัวท้าย 2.5-4SQ TELE
 AB1-ACN10 แผ่นปิดหัวท้าย 10MM. TELE
 AB1-ACN16 แผ่นปิดหัวท้าย 16MM. TELE
 AM1DP200 รางโอเมก้า ยาว 2 เมตร TELE
 AB1-AS6 ACCESSORIES 6mm. TELE
 AB1-AS24 แผ่นกั้น 2.5-4SQ TELE
 AB1-ASN10 ACCESSORIES 10mm. TELE
 AB1-ASN16 ACCESSORIES 16mm. TELE
 AB1-ASN35 ACCESSORIES 35mm. TELE
 AB1-ASN70 ACCESSORIES 70mm. TELE
 AB1-TP435U TERMINAL TELE
 AB1-VVN7035U : เทอร์มินอลบล็อค TELE
Product Code  Description
 AB1-VV235U TERMINAL 2.5MM. TELE
 AB1-VV435U TERMINAL 4MM. TELE
 AB1-VV635U TERMINAL 6MM. TELE
 AB1-VVN1035U TERMINAL 10MM. TELE
 AB1-VVN1635U TERMINAL 16MM. TELE
 AB1-VVN3535U TERMINAL 35MM. TELE
 AB1-TP1035U : TERMINAL 10MM. EARTH TELE
 XZCC12MDM50B : Connector 5P M12 ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวเลข 3 : AB1-R3 ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวเลข 4 : AB1-R4 ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวเลข 6 : AB1-R6 ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวอักษร G : AB1-GG ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวอักษร N : AB1-GN ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวอักษร R : AB1-GR ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวอักษร S : AB1-GS ″TELE″
 มาร์คเกอร์ตัวอักษร T : AB1-GT ″TELE″
 ยกเลิก AM1-DP200 : รางโอเมก้ายาว 2 เมตร TELE
 XAL-D213 : กล่องสวิทกดหัวเรียบ ″TELE″
 XAL-D324 กล่องสวิตท์กดหัวเรียบ 2 ปุ่ม TELE
 XAL-D02 กล่อง 2 ช่อง TELE
Product Code  Description
 หลอดไฟสัญญาณ DL1-CS3220 BA9 สีเขียว ″TELE″
 ZBVM3 : LED PILOT LIGHT 230V G
 TELE XB4-BD53 SELECTOR SW. ZB4BZ103ZB4BD5
 TELE XB4BH03B5 ILLUM.P/B. PUSH-PUSH TO RELSE
 TELE XB4BH03M5 ILLUM.P/B. PUSH-PUSH TO RELSE
 TELE XB4BH04M5 ILLUM.P/B. PUSH-PUSH TO RELS
 TELE ZB4BH04 ILLUM.P/B. PUSH-PUSH TO REL,RED
 XB4-BH42 PUSHBUTTON R 22MM TELE .
 TELE XB4-BK121M5 SELEC W/220V LED
 TELE XB4-BK123M5 SELEC G/220V LED
 TELE XB4-BK124B5 SELEC R/220V LED
 TELE XB4-BK125M5 SELEC Y/220V LED
 TELE XB4-BK136B5 SELEC BL/24V
 TELE XB4-BK136M5 SELEC BL/220V
 TELE XB4-BP31 PUSHBUTTON G ZB4BZ101ZB4BA3
 TELE ZB4-BV053 หัวสวิทสี Y TELE
 XB4-BVB1 : LAMP W/24V LED ″TELE″
 TELE XB4-BVB3 LAMP G/24V LED
 TELE XB4-BVB4 LAMP R/24V LED
 TELE XB4-BVB5 LAMP Y/24V LED
Product Code  Description
 TELE XB4-BVB6 LAMP BL/24V LED
 TELE XB4-BVG1 LAMP W/110V LED
 TELE XB4-BVG3 LAMP G/110V LED
 TELE XB4-BVG4 LAMP R/110V LED
 TELE XB4-BVG5 LAMP Y/110V LED
 TELE XB4-BVG6 LAMP B/110V LED
 TELE XB4-BVM1 LAMP W/220 LED
 TELE XB4-BVM3 LAMP G/220V LED
 TELE XB4-BVM4 LAMP R/220V LED
 TELE XB4-BVM5 LAMP Y/220V LED
 TELE XB4-BVM6 LAMP BL/220V LED
 TELE XB4-BW31B5 WHITE LED ILLU.P/B
 TELE XB4-BW33B5 G LED ILLU.
 TELE XB4-BW33M5 G LED ILLU.P/B
 TELE XB4-BW34B5 RED LED ILLU.P/B
 TELE XB4-BW34M5 RED LED ILLU.P/B
 TELE XB4-BW35B5 Y LED ILLU.
 TELE XB4-BW35M5 YELLOW LED ILLU.P/B 220V
 TELE XB4-BW36B5 BLUE LED ILLU.P/B 24V
 TELE XB4-BW36M5 BLUE LED ILLU.P/B 220V
Product Code  Description
 TELE XY2CH13250 TRIP WIRE SWITCH
 TELE ZB4BJ2 SELECTOR 2-POSITION LONGHANDLE
 TELE ZB4BJ3 SELECTOR 3-POSITION LONGHANDLE
 TELE ZB4BJ5 SELECTOR3-POSITION LONG HANDLE
 TELE ZB4BP2 BOOTED P/B HEAD BK
 TELE ZB4BP3 BOOTED P/B HEAD G
 TELE ZB4BP4 BOOTED P/B HEAD R
 TELE ZB4BT4 EMEr.STOP PUSH-PULL HEAD 40mm.
 XB4-BK123B5 : ซีเล็คเตอร์สวิท ON-OFF 22mm. G ″TELE
 K1F003MLH AMMETER LP CAM SWITCH TELE
 K1A001ALH ON-OFF SWITCHES 1 POLE TELE
 K1C003QLH STEPPING SWITCHES 1 POLE TELE
 K1C003HLH ON-OFF SWITCHES 3 POLE TELE
 K1F003MLT AMMETER SWITCHES TELE
 K1F027MHl LP VOLTMETER LP CAM SWITCH TELE
 K1F027MLH VOLTMETER LP CAM SWITCH TELE
 K1F027MLT LP CAM SWITCHES TELE
 XB4-BK124M5 : ซีเล็คเตอร์สวิทมีไฟ R 220V ″TELE″
 XB4-BK134M5 : ซีเล็คเตอร์มีไฟ 3ตำแหน่ง R 220V TELE
 XB4-BK133M5 : ซีเล็คเตอร์ ON-OFF-ON 22MM. G ″TELE″
Product Code  Description
 XB4-BK135M5 : ซีเล็คเตอร์ ON-OFF-ON 22MM. ″TELE″
 XB4-BG21 : KEY SWITCH 1N/O ″TELE″
 ZB4-BG4 : หัวสวิทกุญแจ 2 ตำแหน่ง ″TELE″
 VBF-02 : VARIO LOAD BREAK 12 A ″TELE″
 VBF-01 : VARIO LOAD BREAK 20 A ″TELE″
 TELE XPEM110 FOOT SWITCH 1NO
 ZBY-2146 : PLATE ″O″ TELE
 ZBY-2147 : PLATE ″I″ TELE
 ZBY-2178 : PLATE ″O-I″ TELE
 ZBY-2186 : PLATE ″I-O-II″ TELE
 ZBY-2303 : PLATE ″START″ TELE
 ZBY-2304 : PLATE ″STOP″ TELE
 ZBY-2312 : PLATE ″OFF″ TELE
 ZBY-2313 : PLATE ″OPEN″ TELE
 ZBY-2323 : PLATE ″RESET″ TELE
 เนมเพลท START : ZBY-2303 ″TELE″
 เนมเพลทกันความร้อน 60 ตรม. : ZBY-9330 ″TELE″
 ZB4-BZ103 : BODY CONTAC 2NO ″TELE″
 ZB4-BW0M35 : BODY CONTAC 1NO1NC ″TELE″
 ZB4-BW0M45 : BODY CONTAC 1NO1NC ″TELE″
Product Code  Description
 ZCK-M1 : BODY LIMIT ″TELE″
 ZEN-L1111 อะไหล่คอนแทค 1N/0
 ZEN-L1121 อะไหล่คอนแทค 1N/C
 ZALVM3 : คอนแทรคบล๊อก GREEN 220V TELE
 ZALVB4 : คอนแทรคบล๊อก LED R 24V TELE
 ZBA-331 หัวสวิตช์ฝาสีเขียว TELE
 ZBA-432 หัวสวิตช์ฝาสีแดง TELE
 ZB5-AA0 หัวสวิตชืปุ่มกดเปล่าไม่มีฝา TELE
 ZB4-BH03 : หัวสวิทกดเรียบมีไฟ 22มม. G ″TELE″
 GV2-AP02 : ด้ามจับลูกบิดพร้อมก้านต่อ ″TELE″
 VZ18 : VARIO LOAD BREAK ″TELE″
 XB2-EA242 : PUSHBUTTON ″ TELE ″
 TELE XB7-EV46 PILOT LIGHT BLUE
 TELE XB7-EA21 1N/O PUSHBUTTON B
 TELE XB7-EA31 1N/O PUSHBUTTON G
 TELE XB7-EA42 1N/C PUSHBUTTON R
 TELE XB7-ED21 SELECTOR SWITCH 1N
 TELE XB7-ED33 SELECTOR SWITCH 2/
 TELE XB7-EG21 KEY SW.2-POSITION 1N/O
 TELE XB7-EG33 KEY SW.3-POSITION 2N/O
Product Code  Description
 TELE XB7-ES542 MERGENCY STOP
 TELE XB7-EV445 PILOT LIGHT Y TELE.
 TELE XB2-EV446 PILOT LIGHT BLUE
 TELE XB7-EV63B PILOT LIGHT 24V GREEN
 TELE XB7-EV64B PILOT LIGHT 24V RED
 TELE XB7-EV65B PILOT LIGHT 24V YELLOW
 TELE XB7-EV67B PILOT LIGHT 24V CLEAR
 TELE XB7-EV83 PILOT LIGHT GREEN
 TELE XB7-EV84 PILOT LIGHT RED
 TELE XB7-EV85 PILOT LIGHT YELLOW
 TELE XB7-EV86 PILOT LIGHT BLUE
 TELE XB7EW3341 ILLUM.P/B 220V G
 TELE XB7EW3361B ILLUM.P/B 24V G
 TELE XB7EW3441 ILLUM.P/B 220V R
 TELE XB7EW3461B ILLUM.P/B 24V R
 TELE XB7-EV43 PILOT LIGHT GREEN
 TELE XB7-EV44 PILOT LIGHT RED
 TELE XB7-EV47 PILOT LIGHT CLEAR
 TELE XB7-EV45 PILOT LIGHT YELLOW
 ZB2BY2904 : LEGEND PLATE ลง TELE
Product Code  Description
 ZB2BY2910 : LEGEND PLATE ซ้าย TELE
 ZB2BY2916 : LEGEND PLATE ถอยหลัง TELE
 ZB2BY4901 : LEGEND PLATE ขึ้น TELE
 ZB2BY4907 : LEGEND PLATE ขวา TELE
 ZB2BY4913 : LEGEND PLATE เดินหน้า TELE
 TELE ZB4BL3 PROJECTING P/B HEAD G
 TELE ZB4BL4 PROJECTING P/B HEAD R
 TELE ZB4-BS44 MUSHROOM TURN TO RELEASE 30MM.HEAD
 ZB4-BS54 : HEAD R/TURN 40mm. ″TELE″
 TELE ZB4-BZ101 BODY CONTACT 1NO
 EMER. SW. 25MM. RED TELE
 XB4-BS542 : HEAD R/TURN 40mm. ZB4BZ102ZB4BS54
 TELE ZB5-AG4 HEAD KEY SW 2 POSITION TELE
 TELE ZB5-AW333 ส่วนหัวเรียบกดเด้งกลับ G TELE
 TELE ZB5-AW343 ส่วนหัวเรียบกดเด้งกลับ TELE
 TELE ZB5-AD5 HEAD SELECTOR HEAD 3 POSITION
 TELE ZB4-BD2 HEAD SELECTOR 2ST
 ZB4-BD3 : HEAD SELECTOR 3ST TELE
 TELE ZB4-BD5 HEAD SELECTOR SW,HEAD 3 POSITION
 TE ZB4-BD8 HEAD SELECTOR SW,HEAD 3 POSITION
Product Code  Description
 TELE ZB4-BG2 HEAD KEY SW.0-I
 TELE ZB4-BG3 KEY SW.HEAD 3-POSITION
 TELE ZB4-BD4 SELECTOR SW.HEAD 2ST.
 XCJ-126 : LIMIT SWITCH TIGER ″TELE″
 XCE-145 : ลิมิตสวิท ″TELE″
 XCKP127 : LIMIT SWITCH TELE
 XCK-M115 : ลิมิตสวิท ″TELE″
 ZCK-D21 : HEAD LIMIT SWITCH ″TELE″
 ZCK-D10 : หัวลิมิตสวิทปุ่มกดโลหะ ″TELE″
 XC2-JC10531 : LIMIT SWITCH TELE
 XCK-J10513 : LIMIT SWITCH TELE
 XCKP118 : LIMIT SWITCH TELE
 XCK-P2121P16 : ลิมิตสวิทตช์ก้านกดมีลูกล้อ TELE
 XCKP145 : LIMIT SWITCH TELE
 ZB4-BL9334 : สวิทกดหัวนูน-กดเด้งกลับ ″TELE″
 XB4-BL9325 : สวิทกดหัวเรียบคู่ ZB4BZ105ZB4BL9334
 RXL2A12B1B7 : RELAY 24VAC ″TELE″
 RXL2A12B1BD : RELAY 24VDC ″TELE″
 RXL-2A12B2P7 : RELAY 220VAC ″TELE″
 RXL2A12B2BD : RELAY 24V ″TELE″
Product Code  Description
 RXM2AB1BD : Relay 2 C/O 24VDC TELE
 RXM-2AB1B7 : RELAY 2 C/O 230V TELE
 RXL4A06B1B7 : รีเลย์ 24VAC ″TELE″
 RXL4A06B1BD : รีเลย์ 24VDC ″TELE″
 RXL4A06B1P7 : รีเลย์ 230VAC ″TELE″
 RXZE1S108M : SOCKET ″TELE″
 RXZE1S114M : ขาเสียบรีเลย์ ″TELE″
 CA2-KN22M7 : Control Relays 2NO,2NC ″TELE″
 CA2-KN31F7 : Control Relays 110V ″TELE″
 APD1M1RDR : Pivoting Stright Joint ″TELE″
 APD1M1FM0 : Wall Fixing Bracket ″TELE″
 APD1M1FDR : Fixing Platefor Dialpack ″TELE″
 XS1-M12MB230 PROXIMITY DETECTOR TELE
 XS612B1PAM12 : PROX. SW. ″TELE″
 TIMER RE8-YG11BUTQ 0.1-10S 1C/O ″TELE″
 TIMER BLOCK OFF 0.1-3 วินาที : LAD-ROLA3-DRO ″TE
 ABL-7RE2403. : POWER SUPPLY SW 24V/3A TELE.
 ATS01N112FT SOFT STARTER 3PH 380V TELE
 LC1D12004M7 : คอนแทรคเตอร์ 12A 220V ″TELE″
 LC1-D258E7 : CONTACTOR TELE
Product Code  Description
 LC1D32BD7 : CONTACTOR 24V ″TELE″
 LC1D25E7 : CONTACTOR 48V ″TELE″
 LC1-D38E7 CONTACTOR 48VAC TELE
 LC1-D32D7 CONTACTOR 42VAC TELE.
 LC1-D40B7 CONTACTOR 22KW. TELE
 LC1-F225 : CONTACTOR 225A 150HP TELE
 LC1-F400 : CONTACTOR 400A 270HP TELE
 LC1-D80M7 CONTACTOR 220V ″TELE″
 LC1K1610E7 : CONTACTOR 1N/O 48V ″TELE″
 LR2-K0316 : OVERLOAD 5.5kW ″TELE″
 LR2-K0321 : OVERLOAD 10-14A 7.5 แรงม้า ″TELE″
 LR2-K0307 : OVERLOAD RELAY 1.2-1.8 ″TELE″
 LR9-F5369 : OVERLOAD 90-150A ″TELE″
 LC1DMK11M7 : CAPACITOR SWITCHING ″TELE″
 LE1-M35M707 : Enclosed starters ″TELE″
 LE1-M35B710 : ชุดสตาร์ทเตอร์ 2.6-3.7A ″TELE″
 LE1-M35B712 : ชุดสตาร์ทเตอร์ 3.7-5.5A ″TELE″
 LE1-M35B714 : ชุดสตาร์ทเตอร์ 5.5-8 A ″TELE″
 GVA-D0110 : คอนแทรคช่วย 1NC1NO ″TELE″
 LAD-N04 คอนแทคช่วย4N/C TELE
Product Code  Description
 GV-AE1 : คอนแทรคช่วย 1NO หรือ 1NC ″TELE″
 VZ7 : คอนแทรคช่วย 1NO,1NC ″TELE″
 LAD-9R1V : Mechanical interlock ″TELE″
 LR9-F5371 : อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 150HP TELE
 LR9-F7375 : THERMAL OVERLOAD RELAY TELE
 LA1KN11 : AUXILIARY CONTACTORS TELE
 LA1KN20 : AUXILIARY CONTACTORS TELE
 LA1KN22 : AUXILIARY CONTACTORS TELE
 LA1KN31 : AUXILIARY CONTACTORS TELE
 CA2-KN40M7 : CONTACTOR RELAY 4NO 220V TELE.
 LA1KN40 : AUXILIARY CONTACTORS TELE
 LX1-FJ220 : COIL 220V TELE
 LX1D8M7 : คอยส์ 220V ″TELE″
 LX-D1Q7 : คอยส์ 380VAC ″TELE″
 LA5-FH431 ทองขาวสำหรับคอนแทคเตอร์ ″TELE″
 RXM-2AB1B7 MINIATURE RELAY 2 CO 24V 50/60.
 RXM-2AB2BD: MINIATURE RELAY 2 COLED 24VDC TELE.
 RXM-2AB2P7 MINIATURE PLUG IN RELAY.
 RXM-4AB1B7 MINIATURE RELAY 4 CO 24V 50/60.
 RXZ-4AB1BD MINIATURE RELAY 4 CO/24 VDC.
Product Code  Description
 RXM-4AB1P7 MINIATURE RELAY 4 CO 230V 50/60.
 RXM-4AB2E7 MINIATURE RELAY 4 CO/LED 48V 50/60.
 RXM-4AB2F7 MINIATURE RELAY 4 CO/LED 120V 50/60.
 SOCKET RXZE1M114 FOR RXL2A-RXL4A TELE
 SOCKET TE RXZE2M114 TERMINATIONS 4CO TELE
 GV2-MC01 : กล่องเบรคเกอร์ GV2-M TELE
 GV2ME04 : MOTOR CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-M04 : MOTOR CB 0.4-0.63A TELE
 GV2ME05 : MOTOR CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-ME06 : MOTOR CB 1-1.6A TELE
 GV2-ME08 : MOTOR CB. 2HP TELE
 GV2-M08 MOTOR CB. 2.5-4A TELE
 GV2-M14 : MOTOR CB 6-10A TELE
 GV2-ME10 : MOTOR CB. 3HP TELE
 GV2-M10 : MOTOR CB 0.4-0.63A TELE
 GV7-RE40 : MOTOR CB 24-40A TELE
 GV7-RE100 : MOTOR CB 60-100A TELE
 GV2-ME16 : MOTOR CB. 7.5HP TELE
 GV2-M16 MOTOR CB. 9-14A TELE
 GV2-ME20 : MOTOR CB. 10HP TELE
Product Code  Description
 GV2-M20 : MOTOR CB 13-18A TELE
 GV2-ME21 : MOTOR CB. 12HP 17-23A TELE
 GV2ME22 : MOTOR BREAKER TELE
 GV2-ME32 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV3-ME63 : MOTOR CB. 40HP TELE
 GV3-ME80 : MOTOR CB. 50HP TELE
 GV-AE11 AUX. CONTEC FRONT 1N TELE
 GV2-AF01 GV2 ACCESORIES TELE
 GV2-AF3 GV2 ACCESORIES TELE
 GV-AM11 FAULT AUX. TELE
 GV2-AN11 AUX.FOR GV2 1NO1NC TELE
 GV1G02 : FLEXIBLE 3-POLE CONNECTION TELE
 GV2G05 : TERMINAL BLOCK TELE
 GV2G254 : MINI BUSBAR TELE
 GV2G354 : BUSBAR TELE
 GV2G454 : BUSBAR TELE
 GV1-A01 : AUXILIARY CONTACT TELE
 GV1-G09 : TERMINAL BLOCK
 GV3-A01 : AUXILIARY CONTACT SIDE 1NC TELE
 GVAN20 : Accessories For TELE
Product Code  Description
 GV2-ME14 MOTOR CB.5.5HP TELE
 GV7AU207 : UNDERVOLTAGE TRIP200/240 TELE
 GV2-L07 MOTOR BREAKER 2.5 A TELE
 GV2-L08 MOTOR BREAKER 4A TELE
 GV2L10 MOTOR BREAKER 6.3A TELE
 GV2-L14 MOTOR BREAKER 10A TELE
 GV2L16 MOTOR BREAKER 14A GELE
 GV2-L20 : MOTOR CB.10HP TELE
 GV2-L22 : MOTOR CB.15HP TELE
 GV2LS08 : MAGNETIC CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P04 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P05 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P06 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P07 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P08 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P10 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P14 : MOTOR CB.5.5HP TELE
 GV2-P16 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P20 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
 GV2-P22 : MOTER CIRCUIT BREAKER TELE
Product Code  Description
 GV2-P32 : MOTER BREAKER TELE
 GV3-ME40 : MOTOR CB. 20/25HP TELE
 GV-AE1 : MOTER BREAKER ACCESSORIES TELE
 GV2AF04 : ACCESSORIES GV2 ″TELE″
 GK2AF01 : MOUNTING PLATE ″TELE″
 LC1-D0910M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LC1-D1210M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LR2-D1314 : OVERLOAD 7-10A TELE
 LR2-D1310 : OVERLOAD 4-6A TELE
 LC1-D1810M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LC1-F115 : CONTACTOR BODY TELE
 LX1-FF220 : COIL CONTACTOR 220V TELE
 LA1-DN22 : AUXILIARY 2NO2NC TELE
 TELE LC1-D8011M7 CONTACTOR 220VA
 LA1-DN11 : AUXILIARY 1NO1NC TELE
 LR2-D1307: OVERLOAD TELE
 LC1-D1210Q7: CONTACTOR 380VA TELE
 LR2-D1312: OVERLOAD 5.5-8A TELE
 LC1D09M7 : MAGNETIC CONTRACTOR 220V TELE
 LR2D1304 RELAY TELE
Product Code  Description
 LC1-D32E7 : CONTACTOR 32A. 1NO1NC 48VAC TELE
 LC1-D1810F7 : CONTACTOR 110VA TELE
 LC1-D09B7 CONTACTOR 5.5 KW. TELE
 LC1D32M7 : MAGNETIC CONTRACTOR 220V TELE
 TELE LADN10 AUX.CONTAC 1NO
 TELE LC1-D50Q7 CONTACTOR 30KW.
 TELE LAD9R1V MECHANICAL INTERLOCK
 LRD-16 : OVERLOAD 9-13A TELE
 LC1-D12M7 CONTACTOR 7.5 KW TELE
 LRD-07 OVERLOAD 1.6-2.5A TELE
 TELE RE8-YG34BUTQ TIMER 0.3-3OSE
 TELE LA-D8N11 AUX.CONT SIDE 1NO
 LC1-D18M7 CONTACTOR 11 KW TELE
 LRD-3322 OVERLOAD 17-25A TELE
 LRD-08 OVERLOAD 2.5-4A TELE
 LRD-06 OVERLOAD 1-1.6A TELE
 LRD-10 OVERLOAD 4-6A TELE
 LA-D8N20: AUX.CONTEC SIDE 2N
 LE1-M35Q712 : สตาร์ทมอเตอร์ 3.7-5.5A ″TELE″
 XEN-G1191 CONTROL 2-STEP 2N TELE
Product Code  Description
 LA D8N11 : AUX.CONT SIDE 1NO TELE
 LRD-14 OVERLOAD 7-10A TELE
 LAD-7B106 : TERMINAL BLOCK O/L TELE
 TELE LRD-32 OVERLOAD 23-32A
 LC1-D25M7 CONTACTOR TELE
 XCJ-105 : LIMIT SWITCHES TELE
 LC1-D3201B7 CONTACTOR 24VAC TELE
 LC1-D1801M7 CONTACTOR 220VA TELE
 LAD-T2 : TIMER NO DELAY 0.1-3 TELE
 ZB4-BC3 HEAD TELE
 ZB4-BC4 HEAD TELE
 LC1-K0601M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LC1-K1201M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LRD-12 OVERLOAD 5.5-8A TELE
 LR2-K0310 : OVERLOAD 2.6-3.7 TELE
 LAD-TO : TIMER NO DELEY 0.1-3 TELE
 LC1-D0901M7 CONTACTOR 220VA TELE
 LA2-DT4 : TIMERN ON 10-180 SEC TELE
 LAD-R2 TIMER NO DELAY 0.1-3 TELE
 LC1-D40M7 CONTACTOR 22KW. TELE
Product Code  Description
 LRD-3363 OVERLOAD 63-80A TELE
 RE8-YG31BUTQ TIMER 0.3-30SE TELE
 LC1-D40F7 CONTACTOR 22KW. TELE
 ZCKD08 : LIMIT SWITCH HEAD TELE
 LRD-22 OVERLOAD 16-24A TELE
 LC1-D1210E7 CONTACTOR 48VAC TELE
 XALK174 : EMERGENCY STOP CONTROL STATION TELE
 XCJ-102 : LIMIT SWITCHES TELE
 CA2-DN22M7 CONTROL RELA7 22 TELE
 LR2-D3365 OVERLOAD 80-93A TELE
 GV2-M22 MOTOR CB.20-25A TELE
 LAD-S2 TIMER Y-D 0.1-30SEC TELE
 LRD-35 : OVERLOAD 30-40A TELE
 LC1-D1810B7 CONTACTOR 24VAC TELE
 TELE DZ5-CE010 CABLE ENDS 1.0mm 100/ถุง
 LA-DN11 AUX.CONTAC TOP 1NO TELE
 TELE RXZ-7G SOCKET FOR RELAYS 2A
 RXN-41G11BD PLUG IN RELAY TELE .
 TELE RXN-41G11P7 PLUG IN RELAY
 LADN02: AUX. FOR CONTACTORS TELE.
Product Code  Description
 LC1-D65M7 CONTACT 37KW. TELE
 LC1D40008M7 CONTACTOR TELE
 LRD-3355 OVERLOAD 30-40A TELE
 LC1-K0901M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LC1-D12008M7 CONTAC 4P220VA TELE
 LC1-D2501M7 CONTACTOR 220VA TELE
 TELE LC1-D95Q7 CONTACTOR 55KW.
 TELE LT3-SA00M PTC 115/230V AC N
 LC1-D1201F7 CONTACTOR 110VA TELE
 XCJ103 LIMIT SWITCH ROLLER PLUNGER 90 TELE
 LE1-M35Q714 DOL 5HP TELE
 TELE XD4-PA14 JOYSTICK CONTROLLE
 GV2-ME07 MOTO4 CB.1HP TELE
 LRD-21 OVERLOAD 12-18A TELE
 LC1-D09F7 CONTACTOR 5.5KW. TELE
 GV-AD0101 AUX.CONTAC SIED TELE
 LC1-D32Q7 CONTACTOR 18.5KW. TELE
 LC1-K0910M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LR2-K0312 : OVERLOAD 3.7-5.5 TELE
 LC1-D1201M7 CONTACTOR 220VA TELE
Product Code  Description
 LRD-3357 OVERLOAD 37-50A TELE
 LR2-K0306 : OVERLOAD 0.80-1.2 TELE
 CA2DN31M7 : ELECTROMAGNETIC RELAY TELE
 CA2DN40M7 : ELECTROMAGNETIC RELAY TELE
 TELE DZ5-CE015 CABLE ENDS 1.50mm
 TELE DZ5-CE025 CABLE ENDS 2.50mm
 LC1-K0610M7 CONTACTOR TELE
 LR2-K0308 : OVERLOAD 1.8-2.6 TELE
 GV2M06 MOTOR CIRCUIT BREAKER TELE
 ZB4BS14 MUSHROOM KEY RELEASE HEAD TELE
 LC1-D1201B7 CONTACTOR 24V TELE
 TELE DZ5-CE005 CABLE ENDS 0.50mm
 TELE DZ5-CE007 CABLE ENDS 0.75mm
 LE1-M35Q710 ENCLOSED 2.6-3.7A TELE
 LC1-D1201E7 CONTACTOR 48VA TELE
 LX1FH2202 COIL TELE
 LC1D12Q7 CONTACTOR TELE
 LC1-D25B7 CONTACTOR TELE
 LC1D12E7 CONTACTOR TELE
 LADN40 AUX.CONTACTOR 4N/O TELE
Product Code  Description
 LADN11 AUX.CONTACT 1N/O1N/C TELE
 LC1D12008E7 CONTACTOR TELE
 LA2DS2 : CONTACT BLOCK TELE
 LA2DT4 : CONTACT BLOCK TELE
 LA3DR4 : CONTACT BLOCK TELE
 XALK01 1WAY YELLOW EMPTY CONTROL STATION TELE
 LC1D25Q7 CONTACT TELE
 LA4DE2E COIL SUPPRESSOR MODULE TELE
 LC1-D25F7 CONTACTOR 110VA TELE
 LR2-K0322 : OVERLOAD 12-16 TELE
 LC1-D25D7 CONTACTOR 42VA TELE
 LRD-3359 OVERLOAD 48-65A TELE
 LC1-D50F7 CONTACTOR 110VA TELE
 LRD3365 OVERLOAD RELAY 80-104A TELE
 KT3-25 PA11 AUXILIARY S&S
 LE1M35Q722 ENCLOSED STARTER 12-16A
 3TF4211-1XB4 24VDC CONTACTOR SIEMENS
 TELE RE5-YG310BMTQ TIMING RELAYS
 LX1-D6F7 : COIL CONTACTOR 110V TELE
 LC1D25008M7 CONTACTOR TELE
Product Code  Description
 LC1-D09BD D CONTACTOR TELE
 LADN31 AUX.CIBTACT 3N/O1N/C TELE
 TELE DZ5-CA042 CABLE ENDS 4.00mm
 TELE DZ5-CA062 CABLE ENDS 6.00mm
 LRD-05 OVERLOAD 0.63-1A TELE
 ZCKJ2 : LIMIT SWITCH BODY TELE
 LE1M35Q707 ENCLOSED STARTER 1.2-1.8A
 XALD02 2WAY WHITE EMPTY CONTROL STATION TELE
 LC1-K0910B7 : CONTACTOR 24VA TELE
 LADN20 AUX.CONTACTOR 2N/O TELE
 LX1D2M7 : COIL FOR CONTACTOR 220V/AC TELE
 XALD222 : MOVEMENT CONTROL STATION 2WAY TELE
 TE LC1D65E7 CONTACTOR
 XPEA110 : FOOT SWITCH 1N/O1N/C TELE
 LXD-1B7 : COIL CONTACTOR 24V TELE
 LC1D12F7 CONTACTOR TELE
 TE LC1D115M7 CONTACTOR
 TELE XALD112 STOP STATION WITH 1N/C
 LC1-K0910F7 : CONTACTOR 110VA TELE
 LC1-D50M7 CONTACTOR 220VA TELE
Product Code  Description
 LE1M35Q706 ENCLOSED STARTER 0.8-1.2A
 LE1M35Q708 ENCLOSED STARTER 1.8-2.6A
 LE1M35M710 ENCLOSED STARTERS 2.6-3.7A 220V TELE
 LAND22 AUX.CONTACT 2N/O2N/C TELE
 LC1-D12B7 CONTACTOR TELE
 LE1M35M716 ENCLOSED STARTERS 8-11.5A 220V TELE
 LC1D18B7 CONTACTOR 18A 1NO1NC 24VAC TELE
 LC1D32B7 CONTACTOR 32A 1NO1NC 24VAC TELE
 LA1DN02 CONTACTS BLOCK TELE
 LADN22 AUX.CONTACT 2N/O2N/C TELE
 CA2KN22B7 ELECTORMAGNETIC RELAY TELE
 TELE RXN-41G12B7 PLUG IN RELAY
 LC1D80E7 CONTACTOR 80A 1NO1NC 48VAC TELE
 LE1M35M722 ENCLOSED STARTERS 12-16A 220VAC TELE
 LC1-D40Q7 CONTACTOR 22KW. TELE
 LE1D09Q7 ENCLOSED STARTER
 LC1-D38M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 CAD32E7 CONTROL RELAY TELE
 LC1-D128M7 CONTACTOR 220V TELE
 LP1K1210BD CONTACTOR 12A 24VDC TELE
Product Code  Description
 LAD-R0 TIMER NO DELAY 0.1-3 TELE
 LE1D25Q7 ENCLOSED STARTER
 LC1-K1210M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 XCJ-128 : LIMIT SWITCH LONG ROLLER LEVER TELE
 LE1M35M721 ENCLOSED STARTERS 10-14A 220VAC TELE
 LC1D95F7 CONTACTOR 95A 1NO1NC 110VAC
 LRD-32 OVERLOAD 23-32A TELE
 LC1-D18F7 CONTACTOR 110VA TELE
 LR2-K0314 : OVERLOAD 5.50-8.00 TELE
 GVAN11 GV2 : ACCESSORIES 1N/O1N/C TELE
 CAD50BD CONTROL RELAY TELE
 LE1M35Q721 ENCLOSED STARTERS 10-14A 380VAC TELE
 LC1-D128D7 CONTACTOR 42V TELE
 RM4TR32 MEASUREMANT AND CONTROL RELAY TELE
 LC1F185 CONTACTOR TELE
 LX1-FG220 : คอยส์ 220V ″TELE″
 LRD4367 OVERLOAD RELAY 95-120A TELE
 LC1K1610M7 CONTACTOR 1N/O 220VAC TELE
 LC1-D09E7 : CONTACTOR 48VA TELE
 TELE K1D002ULH CHANGOVER SWITCHES 2POLE
Product Code  Description
 LC1K0601B7 CONTACTOR 1N/C 24VAC TELE
 LC1D18BD D CONTACTOR COIL 24VDC TELE
 LXD-1M7 : CONTACTOR COIL 220V TELE
 LRD-04 OVERLOAD RELAY 0.40-0.63A TELE
 LC1D80F7 CONTACTOR 80A 1NO1NC TELE
 X4K-Z01 : คอนแทรคบล๊อค TELE
 TELE DZ5-CA102 CABLE ENDS 10mm.
 LC1D50BD CONTACTOR 24VDC TELE
 LC1D18E7 CONTACTOR 18A 1NO1NC TELE
 LC1D18Q7 CONTACTOR 380V TELE
 LRD-3353 OVERLOAD RELAY 23-32A TELE
 XCKZ01 CONTACT BLOCK FOR ZC2-JC1 TELE
 XALE03 : EMPTY CONTROL STATION TELE
 LC1-D09Q7: CONTACTOR 380VA TELE
 ZB4BC2 MUSHROOM HEAD BLACK TELE
 LE1M35Q705 ENCLOSED STARTERS 0.54-0.8A 380V TELE
 CA2KN22Q7 ELECTROMAGNETIC RELAY 380V TELE
 VBDN12 VARIO LOAD BREAK SWITCH 12A TELE
 LC1D95M7 CONTACTOR 95A 1NO1NC 220VAC
 LRD-3361 OVERLOAD 55-70A TELE
Product Code  Description
 CAD32M7 CONTROL RELAY TELE
 LC1F330 CONTACTOR TELE
 LX1FII1102 COIL 110VAC FOR LC1F265/F330 TELE
 LA9FJ970 INTERLOCK FOR CONTACTOR TELE
 LC1D32F7 CONTACTOR 32A 110VAC TELE
 LD4LC130M CONT CIR BREAKER BK 220V TELE
 LB1LC03M22 MAGNETIC PROTECTION 16-25A TELE
 LA1LC012 AUX.CONTACT BLOCK TELE
 LAD-T4 : TIMER NO DELAY 10-180 TELE
 TELE XALD102 START STATION WITH 1N/O
 XCRF17 : LIMIT SWITCHES TELE
 LC1-D80Q7 : CONTACTOR 380VA TELE
 RE8-YG21BUTQ TIMER 3-300s TELE
 TE RXL4A06B1P7 PLUG-IN RELAY
 LC1-D50E7 : CONTACTOR 50A. 1NO1NC 48VAC TELE
 LC1D40E7 CONTACTOR 40A 1NO1NC TELE
 LC1K0610Q7 CONTACTOR 1N/O 380VAC
 XALE02 EMPTY CONTROL STATION TELE
 CAD32BD CONTROL RELAY TELE
 LC1-D12D7 CONTACTOR 42VA TELE
Product Code  Description
 LC1K0601Q7 CONTACTOR 1N/C 380V TELE
 LC1-D38B7 : CONTACTOR 24VA TELE
 LT3-SA00MW : MOTOR PROTECTION RELAY
 LE1M35Q716 ENCLOSED STARTERS 8-11.5A 380VAC
 TE RXL4A06B2P7 PLUG-IN RELAY
 LC1-K0610F7 : CONTACTOR 110VA TELE
 TE RXL4A06B2FD PLUG-IN RELAY
 LC1-D258D7 CONTANCTOR
 LC1-D09D7 CONTACTOR 9A 1NO-1NC 42VAC
 LE1M35M714 ENCLOSED STARTERS 5.5-8A 220V TELE
 LE1M35M708 ENCLOSED STARTERS 1.8-2.6A 220V TELE
 XALD01 1W EMPTY CONTROL STATION TELE
 TELE VM300H MECHANICAL INTERLOCK
 LX1-FG380 : COIL 380V ″TELE″
 LX1-FH3802 : COIL 380V ″TELE″
 LX1-FG110 : คอยส์ 110VAC ″TELE″
 XALD324 : MOVEMENT CONTROL STATION 3WAY TELE
 LC1F265 CONTACTOR 265A TELE
 XAL-D144 : CONTROL STATION 1 WAY TELE
 GV7AE11 : AUX. CONTACT 1C/O TELE
Product Code  Description
 GVAE11 GV2 : ACCESSORIES 1N/O1N/C TELE
 XALK184 : EMERGENCY STOP STATION KEY TELE
 LC1-D2510M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 XE2SP2151 CONTACT BLOCK TELE
 ZC22JC1 : LIMIT SWITCH BODY TELE
 ZC2JE05 : LIMIT SWITCH HEAD TELE
 ZC2JY31 : LIMIT SWITCH LEYER TELE
 ZCKD02 : LIMIT SWITCH HEAD TELE
 ZCKE05 : LIMIT SWITCH HEAD TELE
 ZCKJ1 : LIMIT SWITCH BODY TELE
 ZCKY13 : LIMIT SWITCH LEVER TELE
 ZCKY41 : LIMIT SWITCH LEVER TELE
 ZEN-L1121 : คอนแทรคบล็อค TELE
 ZB4-BZ101 : BODY CONTAC 1NO ″TELE″
 TELE ZB2-BE102 CONTAC ELEMET
 TELE ZB2-BE101 CONTAC BLOCK 1N/O
 TELE ZB4-BA2 HEAD PB. BLACK
 ZB4-BA3 : HEAD PB. GREEN ″TELE″
 ZB4-BZ102 : BODY CONTAC 1NC ″TELE″
 ZB4-BW343 : HEAD PB. RED TELE
Product Code  Description
 ZB4-BA4 : HEAD PB. RED TELE
 ZB4-BA5 : HEAD PB. YELLOW TELE
 ZB4-BA6 : HEAD PB. BLUE ″TELE″
 ZBE-102 : CONTAC BLOCK 1N/C ″TELE″
 ZBE-101 : CONTAC BLOCK 1N/O ″TELE″
 GV2-L16 : MOTOR CB.7.5HP TELE
 GV1-L3 : CURRENT LIMITING TELE
 GV7-RE50 : MOTOR CB. 25-30HP ″TELE″
 GV7-RE80 : MOTOR CB. 35-54HP ″TELE″
 GV7-RE220 : MOTOR CB.100-150 HP ″TELE″
 GV2-P21 : MOTOR CB. 17-23A 9kw ″TELE″
 GV7-RS50 : MOTOR CB. 30-50A ″TELE″
 GV7-RS80 : MOTOR CB. 48-80A ″TELE″
 กันดูด 2P 20A. 30MA MG19666 TELE
 กันดูด 2P 40A. 30MA MG16204 TELE
 กันดูด 2P 63A. 30MA MG16208 TELE
 กันดูด 2P 100A. 30MA MG16216 TELE
 XALE1 EMPTY 1 HOLES TELE
 ฐานฟิวส์ 10x38 1P TELE
 XBK-H7000002 : เคาท์เตอร์นับชั่วโมง 7 หลัก TELE
Product Code  Description
 SR2B121FU : ZELIO LOGIC 100-240 VAC TELE
 SR1-B201BD : ZELIO LOGIC RELAY TELE
 ATS01N222QN : Soft Starters 3P 380V ″TELE″
 XS7C40PC440 RECT INDUCTIVE PROX TELE
 XSAV11801 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR TELE
 XSAV11373 : PROXIMITY DETECTOR TELE
 VCF-5 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VCF-0 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VBF-0 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VZ-17 : SHAFT EXAFT EXTENSION PIECE TELE
 VBF-1 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VBF-3 : ลูกบิดสีดำ ″TELE″
 VBF-2 : ลูกบิดสีดำ ″TELE″
 VCF-02 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VCF-01 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VCF-3 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 VCF-1 : VARIO LOAD BREAK SWIT ″TELE″
 LC1-D8011M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LC1-D5011M7 : CONTACTOR 220VA TELE
 LC1-D4011M7 : CONTACTOR 220VA ″TELE″
Product Code  Description
 TELE XBFX13 BULB EXTRACTOR
 TSX-17ACC1 : BATTERY FOR TSX1 TELE

 
Online:  2
Visits:  930,118
Today:  318
PageView/Month:  32,039